Jeg slutter å røyke 1. november!

Stump røyken!

Det har meldt seg tilstrekkelig forsøkspersoner! Blir forsøket vellykket, settes dette opp som tilbud fra januar 2023

Flere har spurt om jeg kan bistå med laser i det å slutte å røyke. Nå åpner jeg for et forsøk og ønsker 4 testpersoner. Du får delta i opplegget gratis, samtidig forventer jeg noe tilbake og har satt noen kriterier.

Du sender en e-post til post@hmsagenda.no, der du sier litt om deg selv og dine røykevaner og hvorfor du ønsker å være testperson.

Kriterier for å delta i opplegget:

Du har en inderlig vilje til å slutte

Du har ikke røyk tilgjengelig (hjemme/jobb/bil) fra og med 1.november.

Du erstatter ikke røyken med noe annet (f.eks snus)

Du er innforstått med at opplegget kan bli en del av senere markedsføring som bilder, uttalelser, tilbakemeldinger, ditt navn,  osv. kan bli offentliggjort i HMS Agenda sine kanaler (facebook/hjemmeside etc).

Du deltar i gruppe med 4 oppmøter, der de tre første er ukentlig og den fjerde er tre uker deretter.

I forsøket vil dette si:

Tirsdager kl. 18.00 -19.30

Datoer: 1., 8. og 15. november, samt 6. desember.

Hva kan du forvente:

Laserbehandling (smertefri), øvelser (stressmestring) og erfaringsutveksling.

Og, selvfølgelig heier jeg på deg underveis!