Førstehjelpskurs 27. og 28. september

Førstehjelpskurs på kveld arrangeres som et spleiselag mellom små bedrifter, privatpersoner og meg i HMS Agenda. HUSK, oppgi ønsket kursdato!