Bedriftshelsetjeneste

HMS:AGENDA samarbeider med den godkjente bedriftshelstjenesten Helsedesign. 

Helsedesign jobber for å fremme helse med fokus på forebyggende arbeid.Tjenestene tilpasses kundens behov. Det blir lagt stor vekt på fleksibilitet og service.

Helsedesign holder høy faglig standard og består av et sterkt team, satt sammen av bl.a lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, yrkeshygeniker, sosionom, verneingeniør og HMS-rådgivere. 

Vårt mål er at våre kunder skal være sikre på at de får en faglig kvalifisert bedriftshelsetjeneste tilpasset sine behov og utfordringer.

HMS system er inkludert i App eller perm