Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Skap vekst, styrk arbeidsmiljøet!

Jeg kommer gjerne ut til deg og dine kolleger å sier noe om et tema du ønsker belyst. I forma av et kursopplegg, som en forelesning, som en in-put på temadager, personalmøter, i arbeidsmiljøutvalg, til verneombud, til ledere - ja, du vet hvem og hvor!

Finner du ikke et aktuelt tema, så ta kontakt - sammen finner vi en løsning!

 • GDPR (EUs forordning for personvern)
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljølovgivningen
 • Boomerang! -en effekt i bedriftskulturen
 • Kollegaveiledning
 • Roller i HMS arbeidet
 • Arbeid i AMU (Arbeidsmiljøutvalg)
 • Vernetjenesten (VO/HVO)
 • Konfliktløsning
 • Ergonomi
 • Helsefremmende arbeidsplasser
 • Stress og stressmestring
 • Løsemidler - hva gjør det med oss og hvordan verner vi oss
 • Skift- og turnusarbeid - hva gjør det med oss
 • Forebyggende brannvern
 • Risikovurdering av fsysiks miljø (opplæring eller gjennomføre kartlegging som innbefatter person, materielle verdier og ytre miljø)
 • Risikovurdering av psykisk og organisatorisk miljø (teori, kartlegging og metoden sikrer medvirkning fra alle!)
 • Hygieniske prinsipper - Trygg mat
 • Ulike arbeidsmiljøfaktorer
 • Systematisk HMS arbeid
 • Internkontroll, hvordan komme igang?
 • Medarbeiderskap
 • Avvik og avviksbehandling

Har du forslag til et tema? - ta kontakt, post@hmsagenda.no