Ønsker du et tema belyst?

Jeg kommer gjerne ut til deg og dine kolleger å sier noe om et tema du ønsker belyst. I forma av et kursopplegg, som en forelesning, som en in-put på temadager, personalmøter, i arbeidsmiljøutvalg, til verneombud, til ledere - ja, du vet hvem og hvor!

Finner du ikke et aktuelt tema, så ta kontakt - sammen finner vi en løsning!

 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljølovgivningen
 • Boomerang! -en effekt i bedriftskulturen
 • Kollegaveiledning
 • Roller i HMS arbeidet
 • Arbeid i AMU (Arbeidsmiljøutvalg)
 • Vernetjenesten (VO/HVO)
 • Konfliktløsning
 • Ergonomi
 • Helsefremmende arbeidsplasser
 • Stress og stressmestring
 • Løsemidler - hva gjør det med oss og hvordan verner vi oss
 • Skift- og turnusarbeid - hva gjør det med oss
 • Forebyggende brannvern
 • Risikovurdering av fsysiks miljø (opplæring eller gjennomføre kartlegging som innbefatter person, materielle verdier og ytre miljø)
 • Risikovurdering av psykisk og organisatorisk miljø (teori og kartlegging, sikrer medvirkning fra alle!)
 • Hygieniske prinsipper - Trygg mat
 • Ulike arbeidsmiljøfaktorer
 • Systematisk HMS arbeid
 • Internkontroll, hvordan komme igang?
 • Medarbeiderskap
 • Avvik og avviksbehandling
 • Har du forslag til et tema? - ta kontakt!