HMS Agenda tilbyr konsulenttjenester innen helse, miljø og sikkerhet (hms), kurs til bedrifter og til enkeltpersoner, samt web-baserte håndbøker, ik-mat og bedriftshelsetjeneste. Med et helsefremmende fokus tilbys individuell veiledning og ulike gruppetreninger, som for eksempel zumba med avspenning, mindful stretching og mestringskurset tankevirus. I tillegg tilbys AcuNova akupunktur som bør være førstevalget ved akutte og kroniske smerter.  

Daglig leder, Karianne Sagen, har mange års erfaring fra hms-arbeid og utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor og har et solid nettverk som bistår ved behov. 

Besøksadresse: Silovegen 42, 2150 Årnes (ved siden av Årnes Kornsilo).

Ønsker deg en god dag!

Karianne Sagen

Kompetanse

Karianne er sertifisert instruktør, kursholder og rådgiver i hms-faglige temaer. I tillegg til arbeidserfaring og utdanningen nevnt nedenfor, har hun gjennomført en rekke kurs innen pedagogikk, hms, personlig utvikling og stressmestring. Hun er også sertifisert Mindfulnessinstruktør, godkjent kursleder i mestringskurset Tankevirus og utfører av AcuNova akupunktur og laserterapi og hun er sertifisert MediYoga instruktør.

--

Medi-Yoga International, instruktør, sertifisert desember 2020

Holistsik anatomi og fysiologi, vår 2020

AcuNova akupunktur, høsten 2019

Tankevirus, godkjent kursleder, mars 2019

Mindfulness teacher, Nordic Coach & NLP Academy, pågår

Mindfulness instruktør, Nordic Coach & NLP Academy, 2018

Mindfulness Practioner, Nordic Coach & NLP Academy, høst 2018

GDPR - prosjektledelse, vår 2018

Øvelsesplanlegging, beredskaps- og sikkeretsarbeid, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, 2016

Forebyggende brannvern ved utførelse av varmt arbed, sertifisert instruktør, NBF, 2015

Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling – forståelse og tiltakskompetanse, 2010-11, Høgskolen i Lillehammer

HMS Verneingeniør, 2005-08, Teknologisk institutt og Høgskolen Stord/Haugesund med følgende fag:

- Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø        

- Systematisk HMS-arbeid

- Ergonomi og belysning                                          

- Sikkerhet og beredskap

- Inneklima                                                                            

- Ytre miljø

- Systematisk overvåking og HMS revisjon                       

- Støy

- Prosjektoppgave

 Yrkespedagogisk utviklingsarbeid I og II, 2003-05, Høgskolen i Akershus

 Tverrfaglig veiledning, 2003, Høgskolen i Vestfold

 Veiledningsmetodikk, 2003, Høgskolen i Vestfold

 Psykiatrisk sykepleie, videreutdanning, 2001-02, Notodden vgs. avd Tinnes

 Helsefagarbeider, autorisert, (tidl. omsorgsarbeider) 1995-96, Mork vgs. i Eidsvoll

 Sosial- og helsefag, ettårig grunnkurs helse- og miljøfag , 1994, Nes vgs. Akershus

 Studieretning for allmenne fag, 1987, Nes vgs. Akershus