HMS Agenda tilbyr konsulenttjenester innen helse, miljø og sikkerhet (hms), kurs til bedrifter og til enkeltpersoner, samt web baserte håndbøker, ik-mat og bedriftshelsetjeneste. Med et helsefremmende fokus tilbys individuell veiledning og ulike gruppetreninger som for eksempel zumba med avspenning, stressmestring, mestringskurset tankevirus og mindfulness. 

Daglig leder, Karianne Sagen, har mange års erfaring fra hms-arbeid og utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor og har et solid nettverk som bistår ved behov. 

Fra August 2019 har firmaet ny besøksadresse: Silovegen 42, 2150 Årnes (ved siden av Årnes Kornsilo).

Ønsker deg en god dag!

Karianne Sagen

Kompetanse

Karianne er sertifisert instruktør, kursholder og rådgiver i hms-faglige temaer og GDPR. I tillegg til arbeidserfaring og utdanningen nevnt nedenfor, har hun gjennomført en rekke kurs innen pedagogikk, hms og personlig utvikling. Hun er også sertifisert Mindfulnessinstruktør og godkjent kursleder i mestringskurset, Tankevirus.

--

AcuNova akupunktur, desember 2019

Tankevirus, godkjent kursleder, mars 2019

Mindfulness teacher, Nordic Coach & NLP Academy, pågår

Mindfulness instruktør, Nordic Coach & NLP Academy, 2018

Mindfulness Practioner, Nordic Coach & NLP Academy, høst 2018

GDPR - prosjektledelse, vår 2018

Stressmestring, Livslyst og Motivasjon AS - 2017- (d.d.)

Øvelsesplanlegging, beredskaps- og sikkeretsarbeid, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, 2016

Forebyggende brannvern ved utførelse av varmt arbed, sertifisert instruktør, NBF, 2015

Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling – forståelse og tiltakskompetanse, 2010-11, Høgskolen i Lillehammer

HMS Verneingeniør, 2005-08, Teknologisk institutt og Høgskolen Stord/Haugesund med følgende fag:

- Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø        

- Systematisk HMS-arbeid

- Ergonomi og belysning                                          

- Sikkerhet og beredskap

- Inneklima                                                                            

- Ytre miljø

- Systematisk overvåking og HMS revisjon                       

- Støy

- Prosjektoppgave

 Yrkespedagogisk utviklingsarbeid I og II, 2003-05, Høgskolen i Akershus

 Tverrfaglig veiledning, 2003, Høgskolen i Vestfold

 Veiledningsmetodikk, 2003, Høgskolen i Vestfold

 Psykiatrisk sykepleie, videreutdanning, 2001-02, Notodden vgs. avd Tinnes

 Omsorgarbeiderfaget, fagbrev, 1995-96, Mork vgs. i Eidsvoll

 Sosial- og helsefag, ettårig grunnkurs helse- og miljøfag , 1994, Nes vgs. Akershus

 Studieretning for allmenne fag, 1987, Nes vgs. Akershus