Hygienekontroll (ATP)

ATP måling, også kalt hygienekontroll, kan være en teknikk for å se om daglig renhold er tilfredsstillende. Målingen viser hvor ren en overflate er og gir et tall på organisk smuss (måler grobunn for bakteriell vekst). 

En kan med fordel måle før og etter vask og om nødvendig gjenta renholdet og måle på nytt, til man ser hvilken metode som gir best resultat. Som et eksempel kan uvaskede hender ha et resultat på ca. 900, rene hender som kan håndtere mat bør ligge på ca. 15. Berøringsflater bør ha en verdi på under 1000 og det som er i direkte kontakt med mat bør ligge på under 500 (Teknologisk institutt).