Personløfter A-B-C 

Så enkelt er det:
Du bestiller og starter kurset ved å trykke her


Hvorfor må jeg ha kompetansebevis for personløfter?
Myndighetene har innført krav om sikkerhetsopplæring for de som skal bruke arbeidsutstyr som kan medføre fare på liv og helse ved bruken av utstyret. Årlig oppstår mange ulykker ved feil bruk og manglende kunnskaper. Du som bruker arbeidsutstyret må ha innsikt i hvilken risiko bruk av personløfter innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at ulykker og uhell ikke oppstår.

Ved ulykke og manglende opplæring kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli straffet med bøter og fengsel eller begge deler. Det betyr også at du kan få avkortning i et eventuelt forsikringsoppgjør ved en ulykke og uhell dersom du mangler sertifikat for bruk av aktuelt arbeidsutstyr.

Når eksamen er bestått og vi har mottatt dokumentasjon på gjennomført praksis, får du tilsendt kompetansebevis for Personløfter A-B-C avhengig hvilke klasser du dokumenterer praksis på
Dokumentasjon på gjennomført praksis sendes til kurs@kompetanse-bedriften.no, innen tre måneder etter bestått kurs

Viktig å vite før du starter: Du har 30 dager på å fullføre kurset etter at det er startet

Praksis og kompetansebevis kommer i tillegg til e-læringskurset


Praksis personløfter A-B-C
Dokumentasjon på gjennomført praksisøvelse må sendes Kompetansebedriften AS etter gjennomført kurs
Praksis på personløfter kan gjøres hos Kompetansebedriften eller andre som tilbyr personløfterkurs praksis og som er kompetente til det. Eller dokumenteres i bedriften

Her kan du bestille praksis på personløfter A-B-C: https://www.kompetanse-bedriften.no/pages/personlofter-praksis-ovelse