NY GIV!

 • Pusten

  Pusten er kroppens egen verktøykasse. I følge lege Audun Myskja er det å innarbeide nye pustemønstre det mest effektive enkelttiltaket vi kan gjøre for å forbedre livet og helsa vår (Myskja til VG i 2018). Ved hjelp av pusten kan vi nullstille stress og forebygge helseplager. Mange puster for overfladisk og det kan være nyttig å bli minnet om å puste så magen utvider seg.

 • Mindful stretching

  Mindfulness er en eldgammel meditasjonsform og handler blant annet om menneskets evne til å være oppmerksom og til stede. Mindfulness blir på norsk oppmerksomt nærvær eller oppmerksomhetstrening. En metode å benytte for å møte "vondter" (psykiske og fysiske) med medfølelse. Mange bruker denne teknikken til å klare å være til stede her og nå og redusere stress. I mindfulness blir pusten brukt som et ankerpunkt

 • Gongbad

  Kroppen består av ca 70 % væske, og har derfor en fantastisk evne til å ta imot vibrasjon. Lyden av gongen setter i gang rolige
  vibrasjoner i kroppen, helt ned på cellenivå. På samme måte som akupunktur eller punkt-massasje stimulerer
  energibanene i kroppen, påvirker vibrasjonene sirkulasjonen i kroppen. Den løser opp spenninger og blokkeringer, kan virke avstressende, gi bedre søvn og bedre musklenes evne til å restituere seg.