Med AOF som oppdragsgiver har jeg skreddersydd fire moduler til grunnopplæringen i hms for ansatte ved UiO og gjennomført kursing, som gjentas flere ganger årlig. De fire modulene er Systematisk hms arbeid, Arbeidsmiljølovgivningen, Arbeidsmiljøfaktorer og Roller i hms arbeidet. 

Ref: Nina Elise Eik, seniorrådgiver. Tlf: 45420394, n.e.eik@admin.uio.no                                                               

 

Det er levert ulike tjenester til Nes kommune, her er et utvalg referansepersoner:

Konsulentarbeid, kartlegging og risikovurdering.

Aridl Skogholt, Kommunalsjef, Tlf: 63 91 10 00                                                                 Arild.Skogholt@nes-ak.kommune.no

Ulike kurs og temadager.

Kjersti Aanerdud Dalen, HVO, Tlf: 92 65 42 26,                                             kjersti.aanrud.dalen@nes-ak.kommune.no 

Teoretisk gjennomgang av hms for lærlinger, tilpasset kompetansemålene.

Ref: Bente Myhre Syversrud, Lærlingekoordinator, Tlf. 46 93 07 43,             Bente.Myhre.Syversrud@nes-ak.kommune.no  

Øvre Romerike Brann og redning benytter KUBA sine webbaserte håndbøker og i den forbindelse leverer jeg konsulentbistand som går ut på å tilpasse og utforme håndbøkene til virksomheten.

Steve Johnsen, Branningeniør, Tlf: 91 87 44 99 Steve.Johnsen@orbrann.no 

HMS grunnkurs er et 40 timers grunnkurs, som tilpasses bransjen man tilhører ved å ha en dag ute i egen bedrift. Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg. GS-hydro har hatt ansatte på HMS grunnkurs og Monica har sagt seg villig til å være referanseperson.

Monica S. Gulbrandsen, Innkjøper, Tlf. 97 17 02 01                             monica.gulbrandsen@gshydro.no

Mapei har benyttet HMS:AGENDA til å utføre trivselsundersøkelse med risikovurdering av psykososialt og organisatorisk arbeidmiljø gjennom noen år. "Tempen" er en metode som gir arbeidsgiver en god oversikt over hvordan temperaturen i arbeidsmiljøet er akkurat nå og synliggjør hvor det er lønnsomt å iverksette tiltak. Ved å gjenta undersøkelsen kan man se om tiltakene har hatt ønsket effekt.

Trond Hagerud, Administrende direktør, Tlf. 62 97 20 40                             trond.hagerud@mapei.no 

 

Esval Miljøpark har benyttet HMS:AGENDA som konsulent gjennom flere år, blant annet i oppbygging av et HMS internkontrollsystem, etterfulgt av revisjoner og implementering/opplæring i bruk av systemet. Det er gjennomført ulike kartlegginger, blant annet risikovurderinger og kompetansekartlegging, samt utarbeidet prosedyrer, beredskapsplan og overordnet beredskapsplan.

Jonny E. Eriksen, Daglig leder, Tlf. 95 87 23 58, jonny@esval.no

Inge Moen, Driftsleder, Tlf. 95 76 26 51, inge@esval.no  

Helsedesign er en samarbeidspartner som leverer bedriftshelsetjenester og ik-mat avtaler. På oppdrag for Helsedesign gjennomføres det førtsegangs kartlegging av trygg mat, HACCP, utarbeider forslag til handlingsplaner og utfører revisjoner. 

Til bedriftshelsetjenestekunder gjennomføres en risikovurdering, kartlegging av arbeidsmiljøfaktorer og det utarbeides forslag til handlingsplan, samt ufører hms revisjoner.

Hanne Haaland, Bedriftssykepleier, Tlf.92 81 57 44, hanne@helsedesign.no 

Som oppdragsgiver for HMS:AGENDA og som deltager på kurs kan du bli oppgitt som referanse, om annet ikke er meddelt HMS:AGENDA skriftlig på post@hmsagenda.no