Varmt arbeid

Sørg for å ha gyldig sertifikat!

Praktisk slokkeøvelse samme dag

Karianne er godkjent instruktør i regi NBF

Utfører du varmt arbeid i forbindelse med jobben din, eller som *bonde på egen gård krever forsikringsbransjen i Norge at du som utøver slikt arbeid skal ha gyldig sertifikat.

Foreløpige kursdatoer 2019:

 • 19. mars (Oppaker)
 • 9. april (Oppaker)
 • 25. september (Årnes) Ingen ledige plasser
 • 11. desember (Årnes)

Kl. 08.00-15.30

Sertifikatet får du ved å gjennomføre et teorikurs med eksamen og en praktisk slokkeøvelse. Sertifikatet er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeid hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære og/eller slipeutstyr.

Blant annet gjennomgår vi dette:

 • Bakgrunn for innføring av sertifiseringsordningen
 • Regelverk og krav
 • Brannteori 
 • Slokkemetoder og slokkemiddel
 • Arbeidsmetoder og -miljø
 • Risikovurdering og tiltak
 • Brannvakt
 • Ansvar ved varmt arbeid

Kursholder legger vekt på at undervisningen skal være interessant og variert. Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen og det avholdes slokkeøvelse samme dag. Undervisningen foregår på norsk. Ved bestått eksamen mottar du sertifikat for varme arbeider.

Velkommen!

Pris: kr. 1900 (inkluderer enkel lunsj, frukt, kaffe/te, bok og utsendelse av sertifikat)

Sted: HMS Agenda (Falkenbygget, Silovegen 42, 2150 Årnes)

Bindende påmelding. Kurset gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte.

*de fleste forsikringsselskap for landbruket krever nå sertifikat for utførelse av varmt arbeid på egen gård.