Varmt arbeid

Sørg for å ha gyldig sertifikat!

Praktisk slokkeøvelse samme dag

Karianne er godkjent instruktør i regi NBF

Utfører du varmt arbeid i forbindelse med jobben din, eller som *bonde på egen gård krever forsikringsbransjen i Norge at du som utøver slikt arbeid skal ha gyldig sertifikat.

*Kursdatoer høst 2021

 • LØRDAG 16. oktober kl. 09.00
 • 4. november kl. 08.00

Sertifikatet får du ved å gjennomføre et teorikurs med eksamen og en praktisk slokkeøvelse. Sertifikatet er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeid hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære og/eller slipeutstyr.

Blant annet gjennomgår vi dette:

 • Bakgrunn for innføring av sertifiseringsordningen
 • Regelverk og krav
 • Brannteori 
 • Slokkemetoder og slokkemiddel
 • Arbeidsmetoder og -miljø
 • Risikovurdering og tiltak
 • Brannvakt
 • Ansvar ved varmt arbeid

Kursholder legger vekt på at undervisningen skal være interessant og variert. Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen og det avholdes slokkeøvelse samme dag. Undervisningen foregår på norsk. Ved bestått eksamen mottar du sertifikat for varme arbeider. 

Velkommen!

*Smitteverntiltak:

 • Hånddesinfeksjon inn og ut av lokalet
 • Ikke fullsatt sal, deltakere har eget bord 
 • Bordene blir desinfisert før kursstart og i løpet av kursdagen
 • Munngodt og lunsj er innpakket i porsjoner
 • Hånddesinfeksjon etter utført slokkeøvelse

Pris: kr. 1990,- inkluderer enkel lunsj, frukt, kaffe/te, arbeidshefte, digital bok og sertifikat i appen Bvis. (Ønsker du i tillegg plastsertifikat tilkommer kr. 430,-). Digitalt sertifikat er obligatorisk fra Norsk brannvernforening fom 1. januar 2020. Trenger du praktisk slokkeøvelse etter e-kurs, kr. 500,- på oppsatte kursdatoer.

Sted: HMS Agenda (Falkenbygget), Silovegen 42, 2150 Årnes

Bindende påmelding. Kurset gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte.

*de fleste forsikringsselskap for landbruket krever nå sertifikat for utførelse av varmt arbeid på egen gård. HMS Agenda kan ikke stå til ansvar for ulempen endringer i datoer medfører som skyldes grunner som er utenfor vår kontrol, som f. eks innskjerpede restriksjoner i forbindelse med Covid 19.