Helse, miljø og sikkerhet

Du får hjelp til praktisk hms arbeid! 

Det kan være å tilpasse en internkontrollhåndbok, ulike kartlegginger som trivselsundersøkelse, vernerunde, målinger eller risikovurdering. Gjør oppmerksom på at alt hms arbeid bør bygge på en risikovurdering. En risikovurdering vil være din veiviser i det videre arbeidet.

Du får faglig bistand i oppfølgingsaker og til tiltak i ulike prosjekter, eller til å formidle et tema du ønsker fokus på. Eksempler kan være helsefremmende prosjekter, innlegg på personalmøte/fagsamling eller mini-kurs med ulike temaer. 

Har du fått pålegg fra tilsynsmyndighetene, kan jeg hjelpe deg, slik at du får lukket avvikene.

For lærlinger tilbys opplæring i hms. Opplegget dekker generell innføring og er tilpasset hms målene i kompetanseplan.

HMS er et bredt felt - sammen finner vi løsninger!

Ta kontakt: post@hmsagenda.no eller tlf. 97 73 80 98

Karianne er utdannet HMS verneingeniør og har blant annet etterutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid. Hun er også sertifisert som instruktør i ulike kurs knyttet til hms.