Bygg dagen med de temaene du ønsker

En HMS-dag er garantert verdifullt for bedriften! 

Dagen kan bestå av to til fire temaer:

  • Stress og stresshåndtering
  • Gravid medarbeider
  • Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss?
  • Fysisk aktivitet
  • Holdningens makt
  • Risikovurdering
  • Systematisk hms-arbeid
  • Arbeidsmiljølovgivningen
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Roller i hms-arbeidet

Finner du ikke temaet du er på jakt etter, ta kontakt!

Det er alles ansvar å bidra i hms-arbeidet og vi er alle en del av arbeidsmiljøet. Jeg anbefaler at du som leder sikrer medvirkning fra verneombudet og enes om hvilke temaer det kan være smart å ha på akkurat deres hms-dag.

Er det et tema dere ønkser belyst, er det utfordringer knyttet til noen hms-faktorer, vil dere lære noe helt konkret eller bli presentert for noen aktualiteter. Dere kan få tips og gode ideer, metoder og verktøy til å skape en enda bedre arbeidsdag og arbeidsplass. Dere velger! 

Tid: Vi finner en dato og tid som passer

Sted: Dere kommer hit til HMS Agenda (nabo til kornsiloen) eller jeg kommer til dere!

Pris avtales med hver enkelt

post@hmsagenda.no  

eller tlf: 977 38 098

Besøksadresse: Silovegen 42, 2150 Årnes

Velge blant disse temaene:

Stress – Over tid kan stress påvirke kroppen negativt (indre uro er også en form for stress). Mange opplever at stress setter seg som smerter i muskel- og skjelett. I Norge brukes svimlende summer på muskel- og skjelettlidelser og de samme plagene er bakgrunn for store deler av det norske sykefraværet. Hva er stress og hvordan kan du påvirke stressnivået i kroppen din?

 

Gravid medarbeider - En tredel av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20 til 39 år står gravide for. Svært liten del av dette skyldes komplikasjoner under svangerskapet. Hvordan tilrettelegge slik at gravide kan fortsette å være den gode ressursen på arbeidsplassen svangerskapet ut?

 

Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss - Vi mennesker har funnet det formålstjenlig å sove når det er mørkt og være våkne når det er lyst. Og slik skal det være. For at AS Norge skal gå rundt er det likevel nødvendig at noen er våkne om natten. Hvilke konsekvenser gir dette menneskene som må holde seg våken på den tiden da en egentlig skulle sove, og omvendt. Hva kan gjøres for å redusere risikoen ved slik arbeidstid?

 

Fysisk aktivitet – I følge arbeidsmiljøloven § 3-4 har arbeidsgiveren plikt til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Arbeidslivet kan være en viktig arena for å øke bevisstheten om fysisk aktivitet. Hvordan fremme fysisk aktivitet med enkle virkemidler for et friskere arbeidsliv?

 

Holdningens makt – Du kan velge hvilken holdning du vil ha. En påstand som både applauderes og provoserer. Et godt samarbeid vil bidra til å utvide horisonten og få et videre «blikk» på ulike verdier i bedriften. Hvordan øke bevisstheten rundt holdningens makt på jobben - og påvirker det arbeidsmiljøet?

 

Vurder risiko – Internkontrollforskriften pålegger alle bedrifter å kartlegge mulige risikofaktorer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Vurderingen er viktig å gjøre på de «myke» arbeidsmiljøfaktorene også. De som gjør dette opplever at tap og skade blir mindre. Som de sier så fint «Du blir etterpåklok på forhånd». Hva er risiko, hvordan gjennomføre og følge opp en risikovurdering?

 

Systematisk hms-arbeid - Internkontrollforskriften stiller krav til bedriften om at de skal drive kontroll på egen aktivitet (internkontroll). Her får du en innføring i hvordan starte dette arbeidet, hvem skal medvirke, hvordan tilpasse og implementere et internkontrollsystem. Hvordan kan man innfri kravet og implementere systematikken til en del av arbeidshverdagen? 

 

Arbeidsmiljølovgivningen - I Norge har vi lang tradisjon for å verne arbeidstakerne og vi har en rekke lover og forskrifter vi må forholde oss til. Du får en teoretisk innføring i arbeidsmiljølovgivningen og et solid gruppearbeid som vil bidra til at deltagerne får kjennskap til lovgivningen (*Begrenset til Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid og Forskrift om tiltak- og grenseverdier). Spesielt aktuelt for ledere, AMU-medlemmer, verneombud, HR-peronell og andre med oppgaver innen  hms.  

 

Arbeidsmiljøfaktorer - Kort kan man si at arbeidsmiløjøet er den fysiske plassen du jobber på, oppgavene du utfører der, menneskene du samhandler med og din egen opplevelse av å være der. Arbeidsmiljøloven krever fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det vil si ut fra en enkeltvis og helhetlig vurdering. Hvilke faktorer påvirker arbeidstakernes helse og trivsel på kort og lang sikt og hvilke kartleggingsmetoder har vi? 

 

Roller i hms-arbeidet - Aktørene i arbeidslivet har ulike roller i forbindelse med hms-arbeidet i bedriften. Det at vi har lovbestemte roller i hms-arbeidet er med på å sikre gode løsninger og tiltak på utfordringer knyttet til arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, og ikke minst bidrar det til gjennomføring av disse. Hvilke aktører har vi og hvilken rolle har de i hms-arbeidet?

 *Oppdragsgiver dekker utgifter til materiell (som utskrifter og publikasjoner)