Helsefremmende arbeidsplasser

med vekt på blant annet:

  • Gravid medarbeider
  • Stress og stresshåndtering
  • Fysisk aktivitet
  • På ditt beste, 80/20 prinsippet
  • Holdningens makt
  • Risikovurdering

Kurset gir garantert tips og gode ideer til dere som ønsker å være en enda bedre ressurs i det å skape en helsefremmende arbeidsplass, det vil også ha nytteverdi i privatlivet.

Tid/sted: Ikke betsemt

Ta kontakt om du ønsker tilbud på bedriftsinternt kurs.

post@hmsagenda.no  

eller tlf: 977 38 098

Gravid medarbeider - En tredel av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20 til 39 år står gravide for. Svært liten del av dette skyldes komplikasjoner under svangerskapet. Hvordan tilrettelegge slik at gravide kan fortsette å være den gode ressursen på arbeidsplassen svangerskapet ut?

 

Stress og stresshåndtering - Stress kan være skadelig over tid og kan påvirke kroppen negativt. Kunnskap om det å håndtere stressreaksjoner kan gi verdifull helsegevinst. Det er viktig at man alltid ser etter hva det er som er årsaken til stresset og forsøke å fjerne de faktorne. Av og til lar ikke det seg gjøre og da er det lurt å ha noen øvelser man kan gjøre for å redusere stressresponsen i kroppen.

 

Fysisk aktivitet – I følge arbeidsmiljøloven § 3-4 har arbeidsgiveren plikt til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Arbeidslivet kan være en viktig arena for å øke bevisstheten om fysisk aktivitet. Hvordan fremme fysisk aktivitet med enkle virkemidler for et friskere arbeidsliv?

 

80/20 prinsippetHvordan bli mer effektiv uten at det går utover helsa? Bli kjent med deg selv - når er du på ditt beste og hva er det som gjør at du merker at en arbeidsdag eller arbeidsoppgave skiller seg ut i mengden som noe positivt. 80/20 prinsippet kan hjelpe oss i å bli mer bevisst på hva som gir oss verdi.  

 

Holdningens makt – Du kan velge hvilke holdning du vil ha. En påstand som både applauderes og provoserer. Et godt samarbeid vil bidra til å utvide horisonten og få et videre «blikk» på ulike verdier i bedriften. Hvordan øke bevisstheten rundt holdningens makt på jobben - og påvirker det arbeidsmiljøet?

 

Vurdere risiko – Internkontrollforskriften pålegger alle bedrifter å kartlegge mulige risikofaktorer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Vurderingen er viktig å gjøre på de «myke» arbeidsmiljøfaktorene også. De som gjør dette opplever at tap og skade blir mindre. Som de sier så fint «Du blir etterpåklok på forhånd». Hva er risiko, hvordan gjennomføre og følge opp en risikovurdering?