STILLASBYGGER KURS

Årnes, Nes kommune

Benytt deg av opplæring fra sertifisert opplæringsbedrift og oppdaterte instruktører!

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17 stiller krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas, både til stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter (§ 17-2) og til stillas med øverste stillasgulv fra 5 meter og inntil 9 meter (§ 17-3).  

Det stilles også krav til opplæring av bruker av stillas (§ 17-5).

Forskriften gjelder også virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere blant annet innen i bygg- og anleggsvirksomhet, i landbruket og ellers av de som bruker arbeidsutstyr (Forskrift om utførelse av arbeid, § 1-3). Kurset tilfredsstiller alle krav fra nylig endret regelverk 1.1.2016.

Innhold i stillasbygger kurs:

• Ansvar – ansvarsforhold. 
• Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
• Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
• Stillasteori – oppbygning / begreper.
• Generelt ved montering av stillas.
• Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas.
• Bygging og demontering av flere typer stillas.
• Bruk av stillas.
• Kontroll av stillas.
• Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring.
• Kontroll av stillasmateriell.
• Dokumentasjon.
• *Praktisk opplæring av kompetent person

Ved gjennomføring av stillasbygger kurs utstedes kursbevis/ stillasbyggersertifikat i kredittkort format – et kursbevis du vil ha bruk for i mange år!

Kursavgiften  inkluderer teori, praksis og læremateriell. Enkel lunsj, frukt og drikke. 

Unngå kø, gratis parkering.

Velkommen til kurs!

Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer stillas, montering / demontering, lover og forskrifter, beregninger osv. Kurset består av teoretisk undervisning i stillasbygging og av praksis bygging av stillas.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillaser, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har teoretisk opplæring (7,5 t. på 2-5 meter og 15 t. på 5-9 meter) og praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person (*7,5 t. på 2-5 meter og *15 t. på 5-9 meter). Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (Fallsikringsutstyr).

Pr. i dag er det liten interesse for 5-9 m, slik at vi holder brukerkurs og 2-5 m stillasbygger kurs.

Forskriften gjelder også virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere blant annet innen i bygg- og anleggsvirksomhet, i landbruket og ellers av de som bruker arbeidsutstyr (Forskrift om utførelse av arbeid, § 1-3).

*Påmeldingen er bindende. Kurset arrangeres ved minimum 10 påmeldte