Tilbud til bedrifter og enkeltpersoner

HMS Agenda tilbyr tjenester innen helse-, miljø- og sikkerhet, i et utvidet perspektiv, med den oppfatning at de fleste arbeidsoppgaver i  virksomheten er knyttet til HMS.

Kurs og veiledning med helsefremmende fokus er også et tilbud til enkeltpersoner.

Kurs, konsulenttjenester, stressmestring privat og i arbeid, prosjekter, ulike kartlegginger, web baserte håndbøker, ik-mat og bedriftshelsetjeneste.

Stikk gjerne innom for en uformell prat!